Det finns vilja att utveckla

Tankar från deltagare på utbildningsdag om kyrkans småbarnspedagogik

Under vårvintern har fyra utbildningstillfällen ordnats om hur ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” inverkar på Kyrkans barnverksamhet. Tillfällena har varit ämnade för alla  församlingsanställda, som möter barn i kyrkans barnverksamhet. Många deltagare deltog på olika platser i Borgå stift. Roligt att några präster deltog fastän de flesta deltagarna var ledare för kyrkans barnverksamhet och barnledare.  Det märks att det är viktigt att få träffa andra som arbetar i kyrkans barnverksamhet och i lugn och ro ha tid att samtala om frågor som berör verksamheten. Dagens program bestod av information och presentation om hur det nya dokumentet ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” inverkar på kyrkans barnverksamhet. Den ena målsättningen för dagen var att inspirera deltagarnas  småbarnspedagogiska ”tänk”  och att de efteråt inleder en gemensam process i den egna församlingen. Det andra var att deltagarna får en uppfattning av att det är skillnad på kyrkans kristna fostran och daghemmets åskådningsfostran.

Kyrkans barnverksamhet

Päiväkerho Maikkulan kappelissa 2015

För deltagarna känns det naturligt att följa de nya pedagogiska mål som framkommer i planen för småbarnspedagogik. De säger att det är mycket som de redan gör men att det finns mycket som kan göras ännu bättre. Det finns engagemang och vilja att utveckla sitt eget arbete i kyrkan. Deltagarna lyfte fram att de vill jobba för att kontinuerligt öka sin professionalitet. Samarbetet i teamet är avgörande för en kvalitativ bra verksamhet. Kvalitet i verksamheten är när man lyckats utveckla verksamheten anser en annan. En viktig sak som många deltagare  framförde, är det vardagliga  mötet med barnen. ”Ögonkontakten och att se barnen och märka att de känner förtroende för oss vuxna. Då vet vi att de är trygga”. Även den vardagliga  föräldrakontakten betonas. Då kan man stöda familjerna samt tillsammans fostra barnen. Deltagarna anser att de har en direkt utvärdering från barnet i vardagliga möten under dagen. Dagklubbsarbetet är en verksamhetsform som deltagarna känner starkt för. När det sedan är fråga om att göra egen läroplan, verksamhetsplan eller gruppens egen plan beror det på hur församlingens barnverksamhet ser ut. Någon slags verksamhetsbeskrivning behövs för att planera och genomföra en bra småbarnspedagogik i församlingen. Dokumentet ”Barnen i församlingen”  är ett aktuellt dokument som kan användas parallellt med grunderna för planen för småbarnspedagogik. Det framkom under tillfällena att det är viktigt att synliggöra småbarnspedagogiken i församlingarna.

Samarbete med dagvården

”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” beskriver hur samarbetet mellan församlingen  och småbarnspedagogiken i samhället ska se ut i framtiden. Samarbetet stöds av broschyren: https://skolanochkyrkan.evl.fi/92-broschyr-om-forsamlingen-som-samarbetspartner. Deltagarna upplever att broschyren är ett bra hjälpmedel både för kyrkans medarbetare och dagvårdspersonalen. ”Den tydliggör vad vi kan göra när vi besöker daghem och förskolor”. Samarbetet mellan kyrkan och daghem är god  i Svenskfinland. ”Vi får besöka dem och de deltar i jul- och påskkyrkor”. Ännu har samarbetet inte påverkats av det förändrade sätt som åskådningsfostran innebär i daghem. Det förändrade samarbetet med dagvården  bekymrar deltagarna. Det som förändras är att att alla barn får vara med när församlingens representant besöker daghemmet och att åskådningsfostran innebär ett helhetsbetonat arbetssätt. Men under diskussionens gång var det några som sa att ”vi vill ändå gå till daghem och fortsätta det goda samarbetet med daghem genom att följa de riktlinjer som ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” föreskriver”.

Vill göra ett kvalitativt bra jobb

”Vi vill göra vårt arbete med barn i kyrkans barnverksamhet bra för att familjerna ska välja kyrkans barnverksamhet” är en röst  från dagarna. Därför vill vi följa de allmänna pedagogiska målen som Grunderna för planen för småbarnspedagogik föreskriver. Deltagarna poängterar att de vill utvecklas professionellt och jobba för att barnen och familjerna i kyrkans barnverksamhet får den bästa småbarnspedagogiken. Responsen från deltagarna efteråt är tacksamhet och att ha fått bekräftelse för det arbete som de utför. Det var flera som uttryckte att de fått en klargörande, vägledande och för dem nödvändig information under dagen. Dessutom fick de inspiration i det fortsatta arbetet samt hjälp med att fortsatta diskutera i arbetsteamet om kyrkans småbarnspedagogik och hur den kan utvecklas i den egna församlingen. På många orter var det glada, ivriga och förväntansfulla deltagare. För oss som var ansvariga för tillfällena värdefullt att möta alla deltagare och kunna ge dem upplysningar om vad som är på gång  och vara lyhörda för de anställda i församlingen och deras vardag. Efteråt infann sig en känsla av tacksamhet för det arbete som utförs och glädje över att det finns en vilja att utveckla det egna arbetet kontinuerligt. Tillsammans går vi vidare!

Suomenkielinen kooste:

Osallistujien ajatuksia Vasu -päivillä Porvoon hiippakunnassa

 • Vasun pedagogiset tavoitteet koetaan mielekkäiksi
 • Työntekijät ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja haluavat kehittää omaa työtään
 • Laatu näkyy toiminnassa
 • Työyhteisön yhteistä toimintatapaa korostetaan
 • Onnistumme kehittämään omaa työtämme
 • Näemme ja kohtaamme jokaisen lapsi yksilönä
 • Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää
 • Päiväkerhotoimintaa korostetaan
 • Kokemus,  että tulevaisuudessa olisi hyvä tehdä kehittämissuunnitelma
 • Yhteistyö päiväkotien kanssa on hyvää
 • Halutaan jatkaa uudistuvaa yhteistyötä Vasun periaatteiden mukaisesti
 • Neljän korin esite on hyvä työväline
 • Vasun mukainen kehittäminen on tärkeää myös siksi, että perheet voisivat valita seurakunnan varhaiskasvatuksen tulevaisuudessakin

Teksti: Mirva Sandèn                                                                                                                              Kuva: Sanna Krook, Kirkon kuvapankki

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s