Kvalitet i kyrkans småbarnspedagogik

Vasu2017-Kvalitet i kyrkans småbarnspedagogik

Kyrkans småbarnspedagogik har nu möjlighet att lyfta fram sin styrka och sitt kunnande. För att kyrkans barnverksamhet också i framtiden ska hålla en god kvalitet, lönar det sig att följa de allmänna pedagogiska principer som grunderna föreskriver. Kvalitet i småbarnspedagogiken innebär en verksamhetskultur där gemensamma mål och visioner delas av hela arbetsteamet.

Kyrkans värdegrund och styrdokumentets värdegrund överensstämmer på många punkter. Båda framhåller till exempel människovärdet och att växa som människa.

Päiväkerho Maikkulan kappelissa 2015

Barnet blir sedd och hörd

Ett helhetsmässigt välbefinnande och att barnets och familjens bästa är i centrum är viktigt i kyrkans verksamhet. De tidiga barnaåren är betydelsefulla med tanke på det livslånga lärandet. Då är barnet nyfiket och vill lära sig. Under den här perioden är det viktigt att barnledaren ger barnet förutsättningar och synliggör lärande och växande för barnet i vardagliga aktiviteter. Barnet blir bekräftad, sedd och hörd och får påverka sin egen situation. Det är även viktigt att samarbetet med föräldrarna är god och att både barnet och föräldrarna involveras och får påverka både planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Det kan barnledaren göra genom att följa med vad som intresserar barnet och arbeta fenomenbaserat. Verksamheten utgår från barnet med barnets livsfrågor och spiritualitet i centrum. Barnet ges möjligheter att utforska och undersöka saker med alla sina sinnen.

Barnets helhetsmässiga utveckling främjas av en positiv och tillåtande omgivning. Därmed är de mellanmänskliga relationerna betydelsefulla för kvaliteten. Barnledarens förhållningssätt är avgörande, i en god relation ingår värme och lyhördhet samt personlig respekt för barnet. Respekten till barnet kännetecknas av att pedagogen lyssnar, tar ögonkontakt och bekräftar barnet. Barninitierad verksamhet och att pedagogen tar barns intresse handlar om att närma sig barns perspektiv. Då börjar pedagogen förstå barnets livsvärld genom att leva sig in i det ”som visar sig för barnet. Barncentrerad pedagogik leder till att barnets deras färdigheter utvecklas samtidigt med deras emotionella färdigheter. Allt detta förutsätter utbildade och engagerade barnledare.

Päiväkerho

Förundras tillsammans i leksituationer

I undersökningar har det framkommit att lek och lärande är sammanlänkade. Genom leken utforskar barnet sin omgivning. Barnet bearbetar intryck, interagerar med andra och får nya erfarenheter genom leken. Därutöver utvecklas barnet motoriskt, känslomässigt och intellektuellt i leken. Barnets erfarenheter är viktiga och därför är det bra att barnledaren är lyhörd och närvarande samt förundras med barnet. Barnet behöver få upptäcka och förundras med alla sina sinnen. Det är viktigt att barnledaren ger tid för lek och själv går med i barnets lek. Bibelberättelser kan upplevas på olika sätt genom leken då barnet får leva sig in i hur de olika personerna gör och tänker. Ypperliga arbetsmetoder är drama, improvisation och åskådliggörande material som barnet får bearbeta berättelserna med. Då utvecklas deras empatiförmåga när de får agera med olika känslouttryck. Det är barnet som utmanar och driver lekens dimensioner vidare i olika slags situationer både planerade och oplanerade. Barnet använder humorn till sin hjälp och skapar lustfullhet i lärandet. Pedagogen utmanas att möta barnet i humorn och det lustfulla lekandet. Humorn stöder kreativt tänkande genom dess motsägelsefullhet.

Det är därmed i händelser som sker i alla situationer under dagen som barnet tillägnar sig nya erfarenheter. En flexibel, barncentrerad och individualiserad omgivning gynnar barnets utveckling. Lek och lärande sker i barns meningsskapande när barnledaren är tydlig och inspirerande. Barnledaren och barnet förundras tillsammans.

En kvalitativ småbarnspedagogik innebär att granska, observera och utvärdera verksamheten kontinuerligt. Det kan göras genom att reflektera över varför jag gör  på ett visst sätt och hur jag kan förbättra mina arbetsmetoder. Pedagogisk dokumentation  är ett sätt att utvärdera genom att fotografera det barnet gör under dagens lopp och gör reflektioner efteråt med barnet, föräldrarna och arbetskamrater.

Diskussionsfrågor:

 • Hur kan vår verksamhet bli mera barncentrerad?
 • Lyssnar vi på barnets åsikter och genomför deras förslag i praktiken?
 • Vad behöver vi ändra på i verksamhetskulturen för att verksamheten ska vara kvalitativt bra?

Tiivistelmä suomeksi

Vasu2017 – Kirkon varhaiskasvatuksen laatu

 • Kirkolla on nyt mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa osaamistaan
 • Toimintakulttuuri vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Sillä on keskeinen merkitys varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa
 • Kirkon ja Vasun arvoperusta ovat samankaltaisia, esimerkiksi ihmisarvo ja ihmisenä kasvaminen
 • Keskeistä
  • kokonaisvaltainen kasvu tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa
  • toiminta on lapsilähtöistä
  • vahvistaa lapsen laaja-alaista osaamista
 • Lapsen elämäkysymykset ja spirituaalisuus keskiössä
 • Lapsuutta ja lapsia arvostavassa kirkossa edistetään lasten osallisuutta
 • Ilmapiiri on positiivinen, iloinen ja huumorintajuinen
  • Yhteistyötä vanhempien kanssa arvostetaan, järjestetään mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
  • Läsnä oleva aikuinen näkee ja tunnistaa lapsen tarpeet
 • Aikuinen ja lapsi oppivat ihmettelyn ja leikin kautta
 • Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle
  • Systemaattista arviointia ja kehittämistä

Pohdittavaksi

 • Kuinka voimme vahvistaa lapsikeskeiseisyyttä toiminnassamme?
 • Kuuntelemmeko lasten mielipiteitä ja toteutammeko heidän ehdotuksiaan arkisessa toiminnassa?
 • Mitä meidän tulee muuttaa toimintakulttuurissamme, jotta toiminta on laadukasta?

 

Teksti: Mirva Sandén, varhaiskasvatuksen ja koulutyön asiantuntija, Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (KCSA)
Kuvat: Sanna Krook, Kirkon kuvapankki
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s