Vasu vaihe vaiheelta – yhdessä tehden!

Seurakunnissa on työstetty uutta vasua kukin omaa tahtia edeten. Erilaisia vasukoulutuksia on järjestetty ympäri maata ja Vasu alkaa pikku hiljaa tuntua tutulta ajattelulta. Myös katsomuskasvatukseen on perehdytty sekä mietitty uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Näin myös meillä Turussa. Prosessi on edelleen kesken, mutta näkemykseni mukaan kehittämistyössä on kuitenkin lähdetty hyvin liikkeelle.

Minulla oli mahdollisuus olla mukana toukokuussa Turun kristillisellä opistolla Vasumessuilla. Vasumessut oli Iloa vasusta- koulutuksen toinen osa, jossa koulutukseen osallistuneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset esittelivät omia vasuun liittyviä kehittämishankkeitaan. Kehittämishankkeet olivat hyvin erityyppisiä ja niiden esittelytapa messuilla oli vapaa. Kehittämisen kohteiksi oli otettu muiden muassa seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen vuosikello, oppimisympäristöt, vasu ja liikunta, toimintakulttuuri liikkuvammaksi, lisää liikuntaa perhetyöhön ja koteihin, työtavat tukemassa lapsen kehitystä, pedagoginen dokumentointi ja yhteistyö. Kehittämishankkeissa oli hienosti lähdetty tutkimaan, miten omat työtavat tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla seurakunnan varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Hankkeissa oli hyvin huomioitu kristillisen varhaiskasvatuksen arvopohja ja lapsuuden itseisarvo. Myös digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet esimerkiksi pedagogisen dokumentoinnin kehittämisessä oli huomioitu ja mietitty myös sovelluksen kehittämistä siihen.

IMG_2786

Vasu on matka

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasian keskuksen varhaiskasvatuksessa on vasuprosessiin aloitettu jo vuonna 2016. Olemme silloin yhdessä pohtineet muiden muassa pedagogiikkaa, havainnointia ja leikkiä. Olemme myös tutustuneet pedagogisen toiminnan viitekehykseen (Vasu 2016, 36). Päiväkerhotiimissä olemme keskustelleet paljon myös osallisuudesta.

Ryhmissä olemme pohtineet muiden muassa:

 1. Arvoperustaa (ja kasvatuspäämääriä
 2. Oppimiskäsitystä ja pedagogisesti painottunutta kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta
 3. Toimintakulttuuria
 4. Yhteistyötä varhaiskasvatuksessa ja kasvattajan roolia
 5. Leikkiä kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä
 6. Oppimisen alueita

Jo aikaisemmin tämän vuoden huhtikuussa olimme perehtyneet vasuasiakirjaan ja katsomuskasvatukseen Turun kristillisellä opistolla varhaiskasvatuksen lehtori Mari Korhosen johdolla. Tällöin lastenohjaajat pääsivät työstämään ryhmissä vasun eri osa-alueita. Vasu pilkottiin 25 osaan ja jokaiselle pienryhmälle tuli työstettäväksi oma pieni osa-alue esimerkiksi laaja-alainen osaaminen; kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu jne. (Vasu s. 22). Ajatuksena oli, että lastenohjaajat työstävät oman työn näkökulmasta vasun eri osa-alueita ja palauttavat ne varhaiskasvatuksen ohjaajalle ennen kesää. Tällä tavalla vasu asettuu kristillisen kasvatuksen sisälle ja tukee lastenohjaajien työtä. Kesällä minun tehtäväni varhaiskasvatuksen ohjaajana on koota kaikki työstetyt vasun osa-alueet yhteen ja tästä kokonaisuudesta koostetaan meidän oma vasu. Elokuussa aloitamme toimintakauden jälleen vasumessuilla, jossa on esillä nämä kaikki 25 työstettyä vasun eri osa-aluetta. Tarkoituksena on syksyllä 2018 kysyä myös perheiltä kommentteja vasuun ja ottaa myös ne huomioon vasussamme. Vasu on kehittyvä asiakirja tai työväline, jota päivittyy ajan kanssa koko ajan.

Näin meillä Turussa on lähdetty tekemään omaa vasuamme. Entä teillä? Mitä vasun osa-aluetta/alueita lähdette omassa seurakunnassanne kehittämään? Voisiko se olla toimintakulttuuri?

Jk.  muistathan, että Vasu kirkossa -työkalupakki löytyy www.vasukirkossa.fi 

 • Teksti: Jasmin Nisunen, varhaiskasvatuksen ohjaaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
 • Kuva: Satu Reinikainen, kouluttaja, Seurakuntaopisto

 

VASU_LOGO_keltainen_vaaka_300dpi_RGB Vasukirkossa_påsvenska_logo

Mainokset

Vasu kirkossa –työkalupakki on julkaistu!

Sähköinen Vasu kirkossa –työkalupakki on nyt julkaistu! Se löytyy suomeksi osoitteesta www.vasukirkossa.fi  ja ruotsiksi osoitteesta www.kyrkanssmabarnspedagogik.fi

Työkalupakki avaa Vasun keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita. Sen tavoitteena on tukea Vasun soveltamista seurakunnan varhaiskasvatuksessa.

Vasu kirkossa –työkalupakista löydät mm. artikkeleita, videoita, käytännön ideoita ja työvälineitä.

Vasukirkossa_kuva-thinglink

Työryhmä

Vasu kirkossa -työkalupakkia on laadittu pienen työryhmän johdolla. Tekstiä ja materiaalia on tuotettu koko ryhmän voimin. Työryhmään kuuluvat Jasmin Nisunen (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä), Johanna Heikkinen (Nuori kirkko ry), Hanna Pulkkinen (Seurakuntaopisto), Mirva Sandén (Kirkon ruotsinkielisen työn keskus) ja Raija Ojell (Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat). Teknisestä toteutuksesta on vastannut Juho Niemelä (KKP).

Lisäksi työryhmä on pyytänyt materiaalia eri tahoilta ja henkilöiltä. Aineiston tekijöiden nimet mainitaan tällöin erikseen.

Työkalupakki täydentyy

Sähköisesti julkaistu Vasu kirkossa -työkalupakki on täydentyvä materiaali eli se ei suinkaan ole vielä valmis. Tarkoituksena on, että myös seurakuntien varhaiskasvattajat voivat jatkossa tuottaa sinne materiaalia ja esimerkkejä Vasun soveltamisesta omassa seurakunnassa. Näin saamme koottua yhteen hyviä ideoita ja toimivia malleja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.

Työkalupakin artikkeleista on suunnitteilla myös tulostettava versio.

Yhteinen logo

Työkalupakista löytyy myös Vasu kirkossa –logo, joka on sekä suomeksi että ruotsiksi. Logo kuvaa sitä yhteistä työtä, jota teemme lasten ja perheiden kanssa. Jani Käsmän suunnittelemassa logossa voi nähdä kukan, perhosen tai erikokoisia ihmisiä. Martti-risti kertoo, että kyse on Suomen ev.lut.kirkon varhaiskasvatuksesta.

Logon väreissä on huomioitu sekä kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Lapset seurakuntalaisina (keltainen) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (sininen).

Vasu kirkossa -logo on laadittu yhteiseen käyttöön ja voit hyödyntää sitä vapaasti oman seurakuntasi varhaiskasvatuksessa esim. mainoksissa, lomakkeissa ja tiedotteissa. Logoa voi käyttää myös silloin, kun päivitetään seurakunnan omaa varhaiskasvatuksen kehittämisssuunnitelmaa eli Vakea uuden Vasun mukaisesti. Tällöin Vake muuttuu luontevasti seurakunnan Vasuksi.

Innostavia ja antoisia hetkiä varhaiskasvatuksen kehittämiseen!

Terveisin, Raija, Johanna, Mirva, Jasmin, Juho ja Hanna

VASU_LOGO_keltainen_vaaka_300dpi_RGBVasukirkossa_påsvenska_logo.png

 

 

Pääsiäispolku päiväkodissa – kokemuksia katsomuskasvatuksen yhteistyöstä

Pääsiäisajan katsomuskasvatuksen esimerkki tulee Kirkkonummen seurakunnasta, jossa on tehty tiivistä yhteistyötä seurakunnan ja kunnan kanssa jo vuosien ajan.

Yhteistyötapaamisissa tulee esille monenlaisia kysymyksiä, jotka mietityttävät päiväkotien henkilöstöä. Tarvitaan rohkaisua siihen, että työntekijä uskaltaa ryhtyä tekemään katsomuskasvatusta, sillä siihen liittyy monenlaisia uusiakin asioita, joista päiväkodeissa ei ole kovin paljon puhuttu. Monia mietityttää se, miten Raamatun kertomuksia voi käsitellä lapsiryhmässä niin, että pysytään Vasun katsomuskasvatuksen hengessä, miten huomioida lapsiryhmässä olevat erilaiset katsomukset, kun työskennellään raamatunkertomuksen kanssa jne. Keskustelukaveria tarvitaan toki, mutta kokemus on osoittanut, että toteutusideat pulppuavat keskustelujen jälkeen vuolaasti. Päiväkodin työntekijät ovat tunnetusti taitavia ja idearikkaita.

Pääsiäinen_satu 

Esimerkkinä pääsiäispolku

Toimiva ratkaisu pääsiäisen teemojen käsittelyyn on Pääsiäispolku, joka sopii kaikille lapsille katsomuksesta riippumatta. Kirkkonummen Ravalsin päiväkodissa on toteutettu itsenäisesti Pääsiäsipolkuja jo vuodesta 2014, jota on edeltänyt usean vuoden prossessinomainen yhteistyö.

Pitkä yhteistyö ja riittävä tukimateriaali mahdollistavat sen, että polku toteutetaan päiväkodissa työntekijöiden omin voimin. Lasten kannalta on aina parempi, kun heille tutut ja muutenkin arjessa mukana olevat ihmiset toteuttavat myös katsomuskasvatusta. Tällä tavalla esimerkiksi pääsiäisen teemat eivät jää irrallisiksi toimintatuokioiksi vaan nivoutuvat luontevasti päiväkodin muuhun toiminaan. Tällöin lasten mielessä heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä on helpompi käsitellä myös toimintahetken jälkeen omien aikuisten kanssa.

Katsomuskasvatuksen mentori on ollut vuosien varrella monella tavalla auttamassa Pääsiäispolun rakentamista ja tällä hetkellä tähän rooliin kuuluu käydä vierailijana ihastelemassa päiväkodin lasten ja aikuisten hienoa toteutusta. Tämä rooli ilahduttaa suuresti!

Käytännössä päiväkodin työntekijät ovat jakaneet pääsiäistapahtumapäivät eri ryhmien vastuulle ja rakentaneet yhdessä jumppasaliin polun, jossa voidaan käydä monen päivän ajan. Jokainen ryhmä käy polkua läpi omien aikuisten kanssa ja myös vanhemmat voivat osallistua omien lastensa kanssa.

Pääsiäispolun musiikiksi valitaan klassinen musiikki, millä vahvistetaan katsomuskasvatuksen sitouttamattomuuden periaatetta.  Toteutus pohjautuu raamatunkertomukseen, josta kerrotaan yleissivistävällä tasolla, sanoen esim., että ”tämä kertomus pohjautuu Raamattu -kirjaan, joka on kristityille erityisen tärkeä, pyhä kirja”.  Kulttuurinen näkökulma on vahvana eli tutustutaan pääsiäisen eri perinteisiin ja siihen, mitä kaikkea on pääsiäisen taustalla: miksi on lomaa päiväkodista, millaisia juhlaperinteitä on ja miksi ylipäätään pääsiäistä vietetään. Onkin hyvä huomata, että kulttuuriin ja traditioihin liittyvät näkökulmat vaativat myös Raamattuun pohjautuvan tiedon käsittelemistä lasten kanssa.

Pääsiäispolku on rakennettu siten, että siinä toteutuvat Vasun pedagogiset tavoitteet:

 • ohjenuorana on: Leikin, liikun, tutkin, ilmaisen, opettelen, koen, toimin ja osallistun
 • kristinuskon ja suomalaisen kulttuurin erilaisiin juhlaperinteisiin tutustuminen. (Minä ja meidän yhteisömme)
 • tuetaan lasten osallisuutta, tunnetaitoja, kädentaitoja ja esteettisyyden kehittymistä, eri aistit, kokemuksellisuus, eläytyminen, vuorovaikutustaidot
 • pedagogiikka toteutuu ilmiölähtöisesti, ihmettely, oivaltaminen, kokemuksellisuus, kokonaisvaltaisuus
 • polun dokumentointi valokuvaamaalla mahdollistaa media -kasvatuksen

Välähdyksiä polun varrelta

Ravalsin päiväkoti toteutti ja dokumentoi pääsiäispolun päiväkodissa ensimmäisen kerran vuonna 2014. Pääsiäiskertomusta pohdittiin ensin yhdessä, jonka jälkeen aiheet jaettiin eri ryhmien kesken. Erilaisiin aisteihin ja tunteisiin perustuva polku mutkitteli jumppasalissa. Ryhmissä askarreltiin kukkia, ja perhosia. Narsissin kukkia saatiin lahjoituksena.                                                                                                                                         Kuvissa 1-2-vuotiaat Mutukat-ryhmän lapset kulkevat polkua ja ihmettelevät pääsiäiskertomusta.

Polku alkaa Palmusunnuntaista

Palmusu2

 

 

 

 

 

 

 

Pääsiäismatka alkaa. Heilutellaan palmunoksia ja kiljahdellaan riemusta. Hiekka rapisee varpaissa ja polulla tasapainoillaan peräkkäin.  Mennään yhdessä.     

        Pesu

Ennen yhteistä ateriaa Jeesus pesi opetuslasten jalat. Hän kehotti palvelemaan toista ihmistä. 
Vesi on lämmintä ja varpaiden kuivaaminen kutittaa. Kosketus tuntuu hyvältä.

Munat

Pääsiäisen salaisuuksia ja yllätyksiä
Suuren pääsiäismunan sisältä paljastuu pieniä värikkäitä suklaamunia. Kiiltävä kuori rapisee ja suklaamuna sujahtaa suuhun. Pääsiäinen on aika makee juttu.

 

Palautetta ja kokemuksia

Lapset ovat kertoneet palautteena, että oli kivaa ja jännää kulkea yhdessä polkua toisten lasten ja aikuisten kanssa. Vaikka välillä vähän jännittikin, niin lopussa oli ilo ja sai syödä pääsiäismunia. Omatekemiä juttuja löytyi polun varrelta. Erityisen kiva oli, kun aikuinen pesi ja kuivasi lasten jalat, yksitellen.

Katsomuskasvatuksen mentorin kokemus: ”Vaikka niin mielelläni kävisinkin lapsiryhmissä, niin kyllä ihan parasta on se mitä kaikkea varhaiskasvatuksen oma väki yhdessä lasten kanssa saavat aikaan. He kuitenkin ovat tuttuja toisilleen ja heillä on yhteinen kokemushistoria.”

Teksti: Kirkkonummen katsomuskasvatuksen mentorit, Anne-Mari, Nina ja Katja

Kuvat: Ritva Varjoluoto, Ravals pk, Satu Reinikainen, Seurakuntaopisto

 

Varhaiskasvatuksen yhteistyössä tarvitaan raameja ja keskustelua

Opetushallituksen ohjeistus raamittaa seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyötä

Tammikuussa julkaistiin Opetushallituksen ohjeistus varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa (OPH-55-2018).

Asiaan liittyen seurakuntiin on lähetetty Kirkkohallituksen yleiskirje.

Ohjeistuksen myötä seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen (päiväkodin) välisen yhteistyön laatu ja merkitys korostuvat entisestään. Vasussa seurakunta mainitaan esimerkkinä alueellisesta ja paikallisesta yhteistyöstä ja tässä yhteistyössä seurakunnan tulee toimia Vasun periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kaikessa yhteistyössä tulee aina huomioida lapsen etu ja toiminnan tulee olla pedagogisesti perusteltua.

Katsomuskasvatus

Yhteiskunnan varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää – se ei sisällä uskonnon harjoittamista eikä opettamista. Kaikkia lapsiryhmässä olevia katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina arvottamatta niitä ja sitouttamatta lasta mihinkään katsomukseen.

Vastuu katsomuskasvatuksesta ja sen käytännön toteutuksesta on päiväkodin henkilöstöllä ja sitä toteutetaan osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvien juhlien, tapahtumien sekä päivittäisten tilanteiden kautta. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.

Seurakunta voi tarjota yhteistyötä oman osaamisalueensa puitteissa. Esimerkiksi kirkkotilat tarjoavat oppimisympäristön, jotka sisältävät paljon yleissivistäviä elementtejä, jotka ovat avuksi yleiseen kulttuuriperinteeseen tutustuttaessa.

Päiväkerho Maikkulan kappelissa 2015

Uskonnolliset tilaisuudet

Ohjeistuksen mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjä (kunta) voi päättää, järjestetäänkö varhaiskasvatuksen yhteydessä uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Sisältyvätkö tähän pyhäkoulut ja pikkukirkot, jää varhaiskasvatuksen järjestäjän päätettäväksi. Lapsen osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin päättää huoltaja riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan lapsi ja hänen perheensä kuuluu.

Sopimus luo reunaehdot paikalliselle yhteistyölle

Paikallinen yhteistyö kunnan ja seurakunnan välillä, yhteinen keskustelu sekä yhteistyösopimukset ovat ohjeistuksen myötä yhä tärkeämpiä. Jotta yhteistyö kunnan kanssa voisi toteutua parhaalla tavalla, seurakunnan työntekijöiden on perehdyttävä Vasuun ja erityisesti sen pedagogisiin periaatteisiin. On huomattava, että myös uskonnollisten tilaisuuksien on oltava pedagogisesti perusteltuja, lapsen edun mukaisia ja Vasun kokonaisuutta noudattavia.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä (kunta) voi ohjeistuksen mukaan päätyä myös siihen, ettei varhaiskasvatuksen toiminta-aikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia. Yhteistyötä voidaan silti tehdä ja järjestäjä voi sopia, että varhaiskasvatukseen osallistuvien huoltajille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua toiminta-ajan ulkopuolella varhaiskasvatukselle järjestettäviin tilaisuuksiin, kuten joulu- ja kevätkirkkoon.

Monelle tuttu koriesite ”Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina” antaa edelleen hyvät pelisäännöt yhteistyön rakentamiselle.

Tässä muutostilanteessa on olennaisinta keskustelu seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen välillä, jotta löydetään parhaat yhteistyön tavat. Monet konkreettiset linjaukset tehdään paikallisella tasolla ja parhaat ratkaisut löytyvät yleensä dialogin kautta. On myös hyvä muistaa, että maltti on valttia tässäkin muutostilanteessa. Kannattaa lukea Vasua, ohjeistusta ja neljän korin esitettä rinnakkain ja pyrkiä yhdessä löytämään ymmärrystä siitä, millainen yhteistyö omalla paikkakunnalla palvelee parhaiten lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Teksti: Raija Ojell

Kuva: Sanna Krook, Kirkon kuvapankki

”Jotta maailma muuttuisi lastensa arvoiseksi.”

Vasu2017 – varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asettavat lapsen entistä vahvemmin keskiöön. Lapsi on aktiivinen toimija, joka tutkii, toimii, oppii ja kokee. Hän osallistuu ja vaikuttaa. Lapsi on ainutlaatuinen yksilö omine vahvuuksineen ja tarpeineen. Kirkon varhaiskasvatuksen näkökulmasta tämä ei ole uutta. Osallisuudesta sekä lapsen tarpeiden huomioimisesta on puhuttu monissa kirkon kasvatuksen asiakirjoissa.  Seurakunnan toiminnassa huomioidaan lapsen kokonaisvaltaisuus sekä hänelle ominaiset toimintatavat myös kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on erityinen asema Jumalan luomassa maailmassa. Jumala loi ihmisen kuvakseen (1.Moos 1:26-27), ainutkertaiseen ja jatkuvaan yhteyteen ja vuoropuheluun hänen kanssaan. Luomiseen liittyy myös ihmisten keskinäinen kumppanuus: ihminen voi kasvaa ja elää vain vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Luterilaisen ymmärryksen mukaisesti kristillinen ihmiskäsitys sisältää ajatuksen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus. Hän on samanaikaisesti henkinen, hengellinen, ruumiillinen, seksuaalinen, älyllinen, emotionaalinen, sosiaalinen, biologinen, aistillinen ja paljon muuta.

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisyys toteutuu täydesti silloin, kun ihminen hahmottaa koko elämänsä pyhän ja äärettömän yhteydessä, Jumalan kasvojen edessä. Hengellisyys ei ole muusta elämästä erillinen saareke, vaan luonnollinen osa ihmisen – lapsen ja aikuisen – arkea ja elämää.

Kaikki ihmisen ulottuvuudet ovat Jumalan luomia ja suunnittelemia. On perusteltua ja tarpeen, että koko ihminen otetaan huomioon myös kirkon kasvatuksessa varhaiskasvatuksesta lähtien. Tämän mahdollistamiseksi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee tehdä tietoisia pedagogisia valintoja ja ratkaisuja.

Blogi11.12.SR

Lapset seurakuntalaisina –asiakirjassa todetaan, että kirkon varhaiskasvatus on lasta varten ja sillä pyritään lapsen hyvään. Toiminta on lapsilähtöistä: lapsen tarpeista ja kiinnostuksesta kumpuavalle toiminnalle sekä lapsen aktiivisuudelle ja luovuudelle annetaan tilaa. Samalla aikuinen on vastuussa lapsesta ja pitää huolta toiminnan ja vuorovaikutuksen turvallisista rajoista.

Lapsuus on ainutlaatuinen vaihe ihmisen elämänkulussa, sillä silloin luodaan perustaa koko elämää varten. Lapsella on aina oikeus saada olla turvassa, rakastettu ja hyväksytty. Lapsella on oikeus omaan lapsuuteensa- leikkiin ja huolettomuuden kokemuksiin. Lapsena oleminen on tärkeämpi kuin se, mitä lapsesta joskus tulee. Jeesuksen opetuksista nousee hyvin vahva näkemys lapsen arvosta ja merkityksestä. Läsnäolollaan lapsi siunaa seurakuntaa ja aikuisia ympärillään – myös haastamalla heitä uudistumaan ja muuttumaan. Seurakunnan tehtävänä on Jeesuksen esimerkin mukaisesti siunata lapsia ja nostaa heidät keskelle seurakuntaa, esimerkiksi aikuisille.

Jokaisella lapsella on tarve sekä oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Kirkon varhaiskasvatuksessa lapsen tulee saada kokemus siitä, että hän kelpaa sekä ihmisille että Jumalalle, joka rakastaa ja pitää hänestä huolta. Kirkon toiminnan ytimessä on myös armo ja anteeksianto. Erehdyksistä ja virheistä huolimatta meidät hyväksytään ja meille annetaan anteeksi. Armo merkitsee koko ihmisen hyväksymistä; se on enemmän kuin yksittäisten tekojen anteeksisaamista.

Lapsikäsityksemme tulee näkyväksi jokaisena päivänä arjen toiminnassa. Meidän tulee nähdä lapsi ja vahvistaa sitä, mikä on hyvää.  Ilmapiirin, vuorovaikutuksen ja rakenteiden tulee tukea lasten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä kannustaa uteliaisuuteen, ajatusten jakamiseen, uuden kokeiluun ja yritteliäisyyteen. Aikuisen pysähtyminen yhteiseen ihmettelyyn ja pohdintaan lasten kanssa vahvistaa lasten kokemusta omasta arvostaan.

Lasta kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri rohkaisee lasta kertomaan myös mieltä askarruttavista asioista ja kysymyksistä. Lapsen ajatuksiin tulee suhtautua tosissaan ja ottaa hänen mielipiteensä huomioon. Lapsen tulee saada leikkiä, liikkua, levätä, hiljentyä, rauhoittua, tuntea turvallisuutta ja kokea pyhän läsnäoloa elämässään.

Lapsiryhmä ja turvalliset aikuiset antavat mahdollisuuden elää todeksi lähimmäisenrakkautta, vastuullisuutta ja toisen ihmisen kunnioittamista. Kohdatessaan itse arvostusta ja kunnioitusta lapsi oppii myös arvostamaan toisia.

”Jokaiselle lapselle pitäisi sanoa: sinä olet ihme, sinä olet ainutlaatuinen, sinun kaltaistasi lasta ei ole vielä tässä maailmassa, ei sinun jakojasi, käsivarsiasi, taitavia sormiasi, ei tapaasi jolla liikut. Sinusta saattaa tulla Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. Sinulla on kykyjä, vaikka mihin. Niin, sinä olet ihme! Ja kun kasvat, voisitko vahingoittaa jotakuta, joka on ihme, niin kuin sinäkin. Sinun täytyy ponnistella – jotta maailma muuttuisi lastensa arvoiseksi”.

(Pablo Casals, Teoksessa: Hünther & Hauser, 2012. Jokainen lapsi on ihmeellinen).

Pohdittavaksi:

 • Miten käsityksemme lapsesta näkyy arjen toiminnassa?
 • Minkälaista lapsikäsitystä toimintakulttuurimme välittää?
Teksti: Mirva Sandén ja Raija Ojell, Kirkkohallitus
Kuva: Satu Reinikainen, Seurakuntaopisto

Ajatuksia arvioinnista 

Uudessa Vasussa yhtenä keskeisenä näkökulmana on varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen arvioinnin avulla. Arviointia tulee tehdä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti ja sitä toteutetaan niin järjestäjätason, yksikkötason kuin yksilötason näkökulmasta. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa, että järjestäjätaso (kaupungin varhaiskasvatus) arvioi, yksikkötasolla päivähoitoyksikkö/päiväkoti arvioi (esimerkiksi ryhmävasujen avulla) toimintaansa ja yksilötasolla arvioidaan lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista, haastatellaan lapsia tai keskustellaan heidän kanssaan ja esimerkiksi arvioidaan lasten osallisuutta suhteessa toiminnan suunnitteluun, sen toteuttamiseen ja arviointiin. Toiminnan tulee vastata yksittäisen lapsen lisäksi koko ryhmän tarpeisiin.

Taustalla kehittämisessä on myös ajatus oppivan organisaation toimintakulttuurista. Toimintakulttuuri on yksi niistä Vasun osa-alueista, jota halutaan erityisesti kehittää.

Tärkeää on arvioida nimenomaan aikuisten vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa. Erilaisia uusia arvioinnin menetelmiä on kehitetty ja niitä on hyvä kokeilla. Esimerkkinä ovat ”Tulevaisuuden kirjoittaminen” tai ”Tilanneanalyysi toiminnan arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä”. (Ahonen 2017,290- 296).

Jotta voidaan kehittää varhaiskasvatusta oikeaan suuntaan, on saatava tietoa toiminnasta. Arviointi onkin osaltaan tiedon keruuta. Sen avulla saadaan tietoa toiminnan kehittämiskohdista, mutta myös vahvuuksista. Arviointi antaa palautetta toiminnasta sekä sen toteuttajille että siihen osallistuville perheille. Arvioinnin tuottama tieto on myös tärkeä työväline päätöksentekijöille: mihin asioihin on hyvä suunnata resursseja ja minkälaisia, tai onko tarpeen järjestää koulutusta joistakin sisällöistä.

Kirkon varhaiskasvatuksessa toimintaa on perinteisesti arvioitu suhteessa toimintasuunnitelmaan ja erilaisten kyselyjen avulla. Syksyllä kauden alkaessa on tehty toimintasuunnitelma, jota on joulukuussa arvioitu. Tammikuussa on päivitetty toimintasuunnitelmaa ja toukokuun lopussa on vielä arvioitu kevätkautta suhteessa päivitettyyn toimintasuunnitelmaan. Useimmissa seurakunnissa toteutetaan erilaisia kyselyjä ja haastatteluja kerholaisille ja kerholaisten vanhemmille. Lapset ovat saaneet piirtää esim. siitä, mikä kerhossa on ollut kivaa. Saatua palautetta on hyödynnetty tulevaa toimintaa ja koulutuksia suunniteltaessa. Kehityskeskusteluissa on myös arvioitu toimintaa: miten hyvin olen onnistunut toteuttamaan strategisia painopisteitä varhaiskasvatustoiminnassani.

board-2303314_960_720

Mitä ja miksi arvioidaan?

Ennen arvioinnin aloittamista on syytä kirkastaa ajatus siitä, mitä ja miksi haluamme arvioida? Arvioidaanko kirkon varhaiskasvatuksessa myös toimintaa niin järjestäjätasolla (yksittäisen seurakunnan varhaiskasvatustoiminta), yksikkötasolla (tietty päiväkerhoryhmä) ja yksilötasolla (kerholainen)? Arviointia tehdessä on hyvä kysyä onko arviointi ”yhteismitallista” ja mihin toteutunutta toimintaa verrataan, mitkä ovat pedagogiset/sisällölliset tavoitteet ja missä ne on määritelty? Arvioidaanko toimintaa suhteessa oman seurakunnan strategiaan tai varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan (Vake)? Vai suhteessa Vasun toteutumiseen? Hyödynnetäänkö Lapset seurakuntalaisina –materiaalia? Tai arvioidaanko toimintaa suhteessa johonkin laajempiin koko kirkon strategisiin painopisteisiin tai tulevaisuuden suuntaviivoihin?

Seurakunnissa ei ole kovinkaan paljon tehty ryhmätason arviointia. Uuden vasun myötä on joissakin seurakunnissa tänä syksynä kokeiltu päiväkerhojen ryhmävasujen tekemistä, jolloin toiminnan arviointia voidaan tehdä myös ryhmätasolla. Olennaista on huomata, että ilman suunnitelmaa ja tavoitteiden laatimista, ei voi tehdä arviointiakaan. Jonkinlainen suunnitelma, kriteerit ja tavoitteet täytyy aina olla, joihin toteutunutta toimintaa peilataan.

Arvioinnin työkaluina ovat erilaiset kyselyt, haastattelut, keskustelut, ryhmätyönohjaus, tiimipalaverit, kehityskeskustelut, koulutukset, itsearviointi ja vertaisarviointi, joita kannattaa monipuolisesti hyödyntää.

Arviointi ja kehittäminen muodostavat kokemuksellisen oppimisen -kehän. Tehdään tai kokeillaan jotain toimintaa käytännössä, jonka jälkeen arvioidaan ja reflektoidaan sitä suhteessa johonkin teoriaan/ viitekehykseen (Vasu, Vake, kirkon kasvatuksen asiakirjat, paikalliset strategiat) ja opitaan siitä, mitä huomataan ja jälleen kokeillaan uudelleen. Näin taas kehittäminen ja arviointi jatkuvat.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

 • Mitä ja miksi haluamme arvioida omassa varhaiskasvatustiimissämme (suhteessa Vakeen ja Vasuun sekä kirkon kasvatuksen painopisteisiin)?
 • Mitkä ovat meidän kehittämiskohteita tänä vuonna? (Tarvitsemmeko jotain koulutusta siihen?)
 • Mitkä ovat meidän vahvuuksiamme? Miten ne tehdään näkyväksi?

Lähteet:

Ahonen, Liisa (2017) Vasun käyttöopas, PS-KUSTANNUS

Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017, Turun kaupunki

Teksti: Jasmin Nisunen

Kuva: Pixabay

 

Päiväkerhon toimintakulttuurin kehittäminen

Päiväkerhon toimintakulttuuri on muovautunut pitkän ajan kuluessa ja monenlaisten vaiheiden kautta sellaiseksi kuin sen tänään tunnemme. Päiväkerhotoiminta on nykyään arvostettua ammatillista varhaiskasvatusta, jonka ytimessä on kristillinen kasvatus. Toimintaa ohjaavat sekä kirkon varhaiskasvatuksen asiakirjat että yhteiskunnan varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Nämä luovat pitkälti perustan myös päiväkerhon toimintakulttuurille, jossa vaikuttaa tietenkin myös jokaisen seurakunnan oma paikallinen toimintakulttuuri. Paikallisseurakuntien toiminnan moninaisuus on nähtävä rikkautena, joka edesauttaa kirkon varhaiskasvatuksen kehittämistä.

Toimintakulttuuria on aika ajoin hyvä tarkastella totuttujen ja tuttujen toimintamallien, rakenteiden ja rutiinien kautta. Tällöin saadaan näkyviin konkreettisia kysymyksiä, joiden kohdalla on hyvä pysähtyä kysymään, mitä asioita on syytä säilyttää, mitä muokata ja mistä ehkä voi myös luopua. Ja perustella ratkaisut sekä pedagogisesti että teologisesti.

Mitä olisi tärkeä säilyttää, mistä voidaan luopua?

Kirkon varhaiskasvatustoiminnassa on muutamia tyypillisiä piirteitä, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä toimintakulttuurin tarkastelussa. Päiväkerhotyölle on ominaista melko vahva lastenohjaajien keskinäisen suunnittelun toimintakulttuuri. Tämän arviointiin haastaa meitä nyt vasu, jossa suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen mielenkiinnon kohteet ja ilmiölähtöinen oppiminen. Millaista voisi olla lasten mielenkiinnon kohteista lähtevä – ja samalla päiväkerhotoiminnan luonteeseen sopiva uudenlainen suunnittelutapa?

Päiväkerho- ja perhekerhotoimintaan on aina vaikuttanut vahva jumalanpalveluselämään kasvattamisen perinne, mikä on hyvin perusteltua kristillisen kasvatuksen näkökulmasta katsottuna. Tämä painotus näkyy käytännössä muun muassa siten, että pääsääntöisesti jokaisessa kokoontumisessa toteutetaan erillinen hartaushetki. Millä tavalla hartaudellinen sisältö voisi rakentua muun toiminnan sisälle ja samalla pysyä kiinni jumalanpalveluskasvatuksen ytimessä? Miten lasten vanhemmille kerrotaan siitä, miten kristillinen kasvatuksen sisällöt näkyvät toiminnassa silloinkin, kun ne eivät toteudu erilisinä hartauksina?

Päiväkerho Maikkulan kappelissa 2015

Kerhotoiminnalle on ollut tyypillistä myös melko strukturoitu rakenne ja aikataulu, jonka mukaan kerho etenee. Tälle löytyy hyviä perusteluja lähtien rutiinien tuomasta turvallisuuden tunteesta lapselle. Mutta mikä määrä toistuvia rutiineja ja tuttuutta on oikeasti lapselle tarpeen? Ja mahtuuko tällaiseen struktuuriin riittävästi leikkiä? Leikki on kuitenkin lapselle tutkitusti ominaisin tapa oppia uusia asioita, myös kristillisen kasvatuksen sisältöjä. Voisiko leikkiin varata vieläkin enemmän aikaa ja miten sama leikki voisi jatkua seuraavassa kerhokerrassa?

Kerhotoiminta on myös aikoinaan painottunut sisällä tapahtuvaksi toiminnaksi ja ulkoilua on ollut vain vähän. Toki retkiä on myös järjestetty, mutta melko satunnaisesti. Nykyään päiväkerhoissa ulkoillaan säännöllisemmin ja se on luonnollinen osa kerhoa. Tämä on ilahduttava suunta! Ulkoillessa voidaan toteuttaa luontevasti monia sisältöjä, kuten ympäristökasvatusta, joka myös on osa kristillisen kasvatuksen sisältöjä.

Toimintakulttuurin muuttaminen vie ilman muuta aikaa. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, joka etenee askeleittain. Se vaatii kasvattajilta riittävästi tietoa vasusta ja toimintatapojen uudelleenarviointia. Mitkä ovat meidän vahvuuksia, mikä jo toimii suhteessa kirkon ohjaavien asiakirjojen ja vasun tavoitteisiin? Entä mikä on ehkä sellaista, josta voimme luopua ja samalla säilyttää ydintehtävämme?

Usein muutos aiheuttaa pelkoa siitä, että luovumme samalla jostain olennaisesta ja todella tärkeästä. Kirkon omaleimainen varhaiskasvatus voi kuitenkin säilyä siitä huolimatta, että luovutaan joistakin vanhoista käytännöistä.

Toimintakulttuurin kulmakiviä: pedagogiikan johtaminen, osallisuus, vuorovaikutus ja arviointi

Toimintakulttuurin kehittäminen vaatii pedagogiikan johtamista. Varhaiskasvatuksessa on oltava rakenteet, jotka tukevat uuden oppimista. Ajatus oppivasta organisaatiosta on tärkeää – olemme kaikki työssä myös oppimassa koko ajan. Voimme oppia kokemuksesta, kollegalta, lapsilta, lukemalla ja omaa toimintaa reflektoiden esim. yhteisissä koulutuksissa ja tiimipäivissä.

Mitä toiminnassa tulisi arvioida? Leikki on yksi keskeisimmistä asioista uudessa Vasussa, joten siitä on hyvä aloittaa. Varhaiskasvattajien tulee tiedostaa pitkäkestoisen leikin merkitys lapsen mielikuvituksen ja ajattelun kehittäjänä. Esimerkiksi leikkikyselyn avulla voi arvioida, miten lapsi kokee päiväkerhon varhaiskasvatusympäristön, mitkä asiat tukevat leikkiin painottuvaa toimintakulttuuria ja mitkä ehkä estävät – ja miten niitä esteitä voisi purkaa?

Osallisuus on yksi tärkeä näkökulma, kun puhutaan uuden vasun mukaisesta toimintakulttuurista. Tämä näkyy muun muassa siinä, että lapset ovat mukana kaikessa toiminnassa – niin toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Se, että lasten aloitteet, näkemykset, mielipiteet ja kokemukset otetaan vakavasti ja toimintaan vaikuttavasti huomioon, lisää lapsen kokemusta siitä, että hän on arvokas ja hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa toimintaan ja olla aidosti osallinen siinä.

Vuorovaikutus on myös yksi keskeisistä asioista, kun rakennetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua palvelevaa toimintakulttuuria. ”Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa” (Vasu 2016, 21). Millaista on laadukas vuorovaikutus kirkon varhaiskasvatuksessa? Toteutanko kasvatustyössäni lämmintä vuorovaikutustapaa?

Pohdittavaksi:

Mitkä ovat oman seurakuntanne varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvuuksia suhteessa uuteen Vasuun (2016)? Voit vaikka peilata niitä alla olevaan listaan:

 1. Oppiva yhteisö
 2. Osallisuus
 3. Vuorovaikutus
 4. Leikki ja oppiminen
 5. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus
 6. Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus
 7. Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa
 8. Oppimisympäristöjen moninaisuus
 9. Yhteistyön voima

Lähde: Liisa Ahonen (2017, 60- 119) Vasun käyttöopas, PS-KUSTANNUS

Teksti: Jasmin Nisunen

Kuva: Sanna Krook, Kirkon kuvapankki

Ihmetellään ilmiöitä

Muistan ikäni oppitunnin, jota olin luokanopettajanopintojeni auskultointivaiheessa seuraamassa eräässä peruskoulussa. Opettaja aloitti oppitunnin kysymällä oppilailta, mitä he haluavat tänään oppia. Saman tien luokasta tuli vastaus, jota lähdettiin tarkentamaan yhdessä. Muutamassa minuutissa päivän työskentelysuunnitelma oli valmis. Tästä seurasi opettajan jatkokysymys: Kertokaa, miksi pyrimme aktivoimaan oppimisessa mantelitumaketta ja etuotsalohkoa? Johon koko luokka vastasi yhteen ääneen: Jotta työmuisti ja keskittyminen kehittyisivät!

Meneillään oli alakoulun oppitunti, jossa toteutettiin ilmiölähtöistä oppimista. Koulun oppilaita seuratessa ja haastatellessa syntyi vahvasti vaikutelma, että oppilaat ovat motivoituneita oppimaan ja että he todella keskittyivät oppitunneilla. Myös oppilaiden oppimaan oppimisen taidot ja sosiaaliset taidot näyttivät olevan hyvät. Kokemus teki minuun lähtemättömän vaikutuksen.

Esiruokous_maapallo

Olen useita kertoja pohtinut ilmiöoppimisen mahdollisuuksia kasvatuksessa ja opetuksessa eri ikävaiheissa. Varhaiskasvatuksessa on pitkään toteutettu teemaoppimista, eheytettyä oppimista, projektioppimista jne. Luultavasti kaikilla näillä on tähdätty samaan pyrkimykseen: lapsen kasvun ja oppimisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. – Itse näkisin, että ilmiölähtöisyys haastaa meitä vielä pidemmälle: yhdessä oppimiseen myöskin silloin, kun jokin ”projekti” saatu päätökseen. Ilmiölähtöisyys haastaa hyppäämään yhdessä oppimisen ihmeelliseen ja tuntemattomaan maailmaan niin, että lapsesta tulee aktiivinen toimintansa subjekti.

Lapsen mielenkiinnon kohteista lähtevää pedagogiikkaa

Ilmiölähtöisessä oppimisessa keskiössä ovat ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot sekä sosiaalisen oppimisen taidot. Ilmiölähtöisyydessä lähdetään liikkeelle lapsen kiinnostuksen ja motivaation kohteista, tutkitaan ja ihmetellään asioita yhdessä. Jos varhaiskasvatuksessa toteutetaan ilmiölähtöisyyttä, toteutuvat silloin uuden vasun tavoitteet ja sisällöt. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii kasvattajalta perehtyneisyyttä aiheeseen sekä halua heittäytyä uudenlaiseen tapaan tehdä asioita.

Sitä mukaa, kun neuropsykologian ymmärrys aivojen toiminnasta ja oppimisesta on lisääntynyt, on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota juuri oppimaan oppimisen taitoihin ja vuorovaikutuksen merkitykseen kasvatuksessa. Oppiminen on aivoissa monimutkainen ja kokonaisvaltainen prosessi, johon vaikuttavat merkittävästi tunteet ja lapsen kokemus kuulluksi tulemisesta.  Ajattelen, että erityisesti meillä seurakuntien varhaiskasvatuksessa on hyvät mahdollisuudet kohdata ja kuunnella lasta. Lisäksi meillä on kristillisen etiikan ja vahvan varhaiskasvatuksen osaamisen myötä valmiuksia vahvistaa lapsen positiivista kokemusta lapsiryhmässä toimimisesta sekä rakastavasta ja hyväksyvästä vuorovaikutussuhteesta. Voimme tarjota seurakuntien varhaiskasvatuksessa lapselle kokemuksia, joilla voi olla kauaskantoinen merkitys lapsen kasvulle ja oppimiselle.

Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa on herättänyt kiinnostusta seurakuntien varhaiskasvatuksessa. Mielestäni ilmiölähtöisyys avaa seurakuntien varhaiskasvatukselle uusia mahdollisuuksia kehittää yhteistä varhaiskasvatusta ja nostaa katsomuskasvatuksen merkitystä yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa. Olen kouluttanut aiheesta vuoden 2017 aikana ja tähän liittyvä koulutus löytyy myös vuoden 2018 tilauskoulutuksista. 

Ihmetellään ilmiöitä yhdessä, innostutaan oppimisesta ja uuden vasun avaamista mahdollisuuksista!

Pohdittavaksi:

 • Millä tavalla voisit lähteä toteuttamaan ilmiölähtöistä toimintatapaa työssäsi?
 • Millä tavalla saa parhaiten selville alle kouluikäisten lasten mielenkiinnon kohteet?
 • Mitä haasteita liittyy ilmiölähtöisen pedagogiikan toteuttamiseen seurakunnan kerhotyössä?
Teksti: Johanna Heikkinen, Nuori kirkko
– Muokattu Pieni on Suurin lehdessä 4/2017 julkaistusta artikkelista
Kuva: Satu Reinikainen, Seurakuntaopisto

Lapsen osallisuus – iloa ja innostusta

Osallisuus on viime kädessä kokemus siitä, miltä tuntuu olla jossakin yhteisössä: tulenko kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenäni. Lapsen ensisijaisia yhteisöjä ovat perhe, suku, kaverit, päiväkoti ja erilaiset kerhot, eli ryhmät, joissa lapsi elää arkeaan. Osallisuuden kokemus synnyttää lapsessa silmin nähtävää iloa ja innosta sekä luo pohjan myös oppimiselle. Aikuisen rooli lapsen osallisuuden toteutumisessa on äärettömän tärkeä. Lapselle osallisuus on totta silloin, kun hän voi välittää kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan, ja kun aikuinen tavoittaa jollakin tavoin tämän lapsen näkökulman. Tämä edellyttää aikuiselta tahtoa ja taitoa kuulla ja tulkita lapsen viestejä.

SR_blogiin

Uudessa vasussa osallisuus nähdään yhtenä johtavana pedagogisena arvona, jota ei voi ohittaa. Kirkon varhaiskasvatuksessa osallisuuteen tulee myös oma lisäsävynsä. Kirkko on jo lähtökohdissaan osallisuuden yhteisö, toisin sanoen seurakuntalaiset muodostavat seurakunnan. Siksi on luovuttamatonta, että myös pienillä lapsilla on oikeus kokea osallisuutta omaan seurakuntaansa. Osallisuus on siten aivan seurakunnan työn ytimessä – jo pelkästään Jeesuksen opetuksen ja esimerkin kautta. Tämä antaa osallisuudelle erityisen vahvan painoarvon kirkon varhaiskasvatuksessa. Seurakunnan varhaiskasvatuksessa on pidettävä nämä molemmat näkökulmat mielessä: osallisuuden pedagogiikkaa toteuttamalla vahvistetaan sekä lapsen kokonaisvaltaista kasvua että hänen osallisuuttaan omaan seurakuntaansa ja uskontoonsa.

Osallisuus edellyttää tekoja

Kirkossa osallisuudesta on puhuttu erittäin paljon viimeisten kymmenen vuoden aikana, mikä on ehdottoman tärkeää. Osallisuus on kuitenkin asia, joka toteutuu vain silloin, kun se tuottaa ihmiselle konkreettisen kokemuksen siitä, että olen osa yhteisöä ja voin vaikuttaa omiin asioihini. Tällaiset kokemukset syntyvät – tai jäävät syntymättä – arjen ympäristöissä ja kohtaamisissa. Lapsista puhuttaessa on muistettava, että aikuinen on aina määräävässä asemassa suhteessa lapseen. Tästä syystä lapsi ei pysty kokemaan osallisuutta ellei aikuinen anna siihen mahdollisuutta. Siksi seurakunnan toiminnassa, päivä-, perhekerhoissa, leireillä ja jumalanpalveluksissa lasten osallisuus toteutuu vain, jos aikuiset tahtovat ja osaavat mahdollistaa sen.

Osallisuus seurakunnan varhaiskasvatuksen arjessa

Kun tavoitteena on lapsen osallisuuden vahvistaminen,  seurakunnan kaikkea  toimintaa on tarkasteltava osallisuuden silmälasien lävitse. Osallisuus alkaa toteutua, kun lapsille ja heidän vanhemmilleen annetaan riittävästi tietoa, selvitetään ja huomioidaan heidän mielipiteitään, lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteututtamiseen, työntekijät valitsevat osallisuutta edistäviä toimintamalleja sekä havainnoivat ja kehittävät omia vuorovaikutustapojaan. Kaiken tämän taustalla on ennen kaikkea tahto toimia osallisuutta edistävällä tavalla. Osallisuuden tahtotilasta alkaa väistämättä syntyä monenlaisia kysymyksiä:

 • Onko lapsilla ja heidän vanhemmillaan riittävästi tietoa siitä, mitkä ovat kerhon / toiminnan tavoitteet ja sisällöt?
 • Mitä tiedämme ryhmämme lasten mielenkiinnon kohteista? Miten aikuiset hyödyntävät tätä tietoa toiminnan suunnittelussa?
 • Mistä asioista kysymme lasten/vanhempien mielipiteitä ja millä tavoin?
 • Mitä asioita lapsi itse saa valita? Mistä hän saa päättää? Pitääkö kaikkien tehdä samaa asiaa samaan aikaan vai voiko lapsi valita esimerkiksi haluaako hän tällä kertaa piirtää vai rakentaa ehkä legoilla?
 • Onko lapsilla mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun? Vai onko lasten roolina vain osallistua aikuisten suunnittelemaan toimintaan eli toteuttaa aikuisten suunnitelmia?
 • Miten huomioimme lasten ideat toiminnan aikana? Vaikuttavatko ne toimintaan?
 • Millaiset periaatteet ohjaavat aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta?
 • Onko lapsilla lupa keskeyttää aikuisten välisen keskustelun?
 • Kuka päättää, mistä puhutaan kerhon aamupiirissä? Olemmeko oikeasti kiinnostuneita siitä, mistä lapset haluavat kertoa (heidän kokemuksistaan, näkemyksistään ja mielenkiinnon kohteistaan)?
 • Osallistummeko lasten leikkiin vai teemmekö muita töitä leikin aikana?
 • Kysymmekö lapsilta millaiset hartaushetket ovat heistä kivoja?
 • Miten hartauksien aiheet / hengelliset teemat nivotaan lapsen arjen kokemuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin?
 • Miten hartaus toteutetaan yhdessä lasten kanssa tekemällä, heidän ideoimanaan ja heidän valitsemallaan tavalla?
 • Lue Matt.18:1–10. Minkä ikäisen lapsen sinä näet Jeesuksen asettavan opetuslasten keskelle? Entä, jos se olikin vauva? Mikä on olennaisinta, jotta ihan pienten lasten osallisuus seurakunnassa toteutuu?

Teksti: Hanna Pulkkinen, Seurakuntaopisto

Kuva: Satu Reinikainen, Seurakuntaopisto

 

LAPSEN HAVAINNOINTI VARHAISKASVATUKSESSA 

Havainnointi on lapsen kuulemista ja kohtaamista

Lapsen havainnoiminen on varhaiskasvatuksessa keskeinen työtapa, jolla kasvattajat saavat tärkeää tietoa lapsen oppimiseen, kasvuun ja persoonaan liittyen. Havainnoinnin avuksi on käytössä myös erilaisia lomakkeita ja välineistöä, joiden avulla havaintoja voidaan kohdistaa eri asioihin riippuen siitä, mihin ja millaista tietoa tarvitaan. Varhaiskasvatuksessa havainnoinnin tulisi toteutua kaikessa toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa läpäisyperiaatteella niin, että tavoitteena olisi ensisijaisesti lapsen kuuleminen ja kohtaaminen. Lapsen tulisi olla kaikessa toiminnassa keskiössä ja varhaiskasvatustoiminnan suunnittelun tulisi lähteä lapsen tarpeista ja kiinnostuksesta käsin.

Lapsen havainnointia voidaan hyödyntää pedagogisena tukitoimena. Tällöin havainnoinnin avulla voidaan arvioida ja suunnitella ryhmän toimintaa ja pedagogisia rakenteita, jotka tukevat yksittäisen lapsen kehitystä tai koko lapsiryhmää. Lisäksi havainnoinnin avulla voidaan tehdä haluttuja muutoksia näkyväksi esimerkiksi toiminnan tai ryhmädynamiikan suhteen. Havainnoinnin kautta saatu tieto voi auttaa arvioimaan muutoksen tarvetta lapsiryhmän toiminnassa. Havainnointia voidaan hyödyntää muutoksen läpiviemisessä ja muutosvaikutusten seuraamisessa ja sen avulla saadaan syvempää tietoa lapsiryhmän toiminnasta ja lasten sosiaalisista suhteista. Havainnointi voi auttaa havaitsemaan lapsiryhmästä asioita, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Se voi myös toimia kasvattajalle työvälineenä oman asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämisessä.

Päiväkerho Maikkulan kappelissa 2015

Mitä sitten havainnoidaan?

Havainnoinnin perusperiaatteena on sen tiedostaminen, että havainnoija ei voi koskaan olla täysin objektiivinen havaintoja tehdessään. Havainnoija asettuu yhteyteen, jossa hän aistii itsessään toisen sisäistä tilaa. Usein käyttäytyminen itsessään kertoo enemmän kuin sanat, erityisesti lasten kohdalla leikin ja lapsen muun toiminnan havainnointi on tärkeässä roolissa. Lapsen leikkiä ja sosiaalista vuorovaikutusta havainnoidessa huomiota voi kiinnittää muun muassa lapsen ilmeisiin, äänen sävyyn ja äännähtelyyn, hengitykseen ja mihin tai keihin lapsi on suuntautunut/ kohdistaa mielenkiintonsa. Lapsen oppimista ja kehitystä havainnoidessa huomiota voi lisäksi esimerkiksi kohdistaa lapsen taitoihin kuten hienomotorisiin ja karkea motorisiin taitoihin, puheen ymmärtämiseen ja laajemmin kielellisiin taitoihin, silmä-käsi yhteistyöhön jne. Havaintoja tehdessä erityisen kiinnostavia ovat myös havainnoinnin aikana tapahtuvat muutokset. Millaista tietoa esimerkiksi voivat antaa muutokset lapsen käyttäytymisessä, mielialassa, toiminnassa tms.?

Havainnoinnin apuna on enenevissä määrin käytetty myös videointia. Videoinnin avulla voidaan tehdä havaintoja asioista, jotka voisivat muuten jäädä huomaamatta. Videon käytön “perinteisen” havainnoinnin tukena on huomattu kertovan usein enemmän yhteisön tarpeista sekä sosiaalisista suhteista. Videointi saattaa paljastaa piilotettuja sosiaalisia ja yhteisön toiminnan rakenteita. Lisäksi videoinnin etuna on havaintojen runsaus ja se, että tilanteesta tehtyihin havaintoihin voidaan palata.

Perusohjeena havainnointiin voisi olla, että tärkeää on havainnoijan avoin ja utelias suhtautuminen. Havaintoja tehdessä saattaa helposti sortua liialliseen tulkintaan. Tärkeää olisikin muistaa, että havainnoidessa tulisi pyrkiä pois tulkitsemisesta. Mitä vähemmän tilanteita etukäteen tulkitsee, sen parempi mahdollisuus on havaita asioita, joita ei välttämättä muuten arjessa huomaisi. Keskustele myös havainnoista yhdessä kollegoidesi sekä lasten vanhempien kanssa. Lapsen vanhempien kanssa keskustellessa voit esimerkiksi tuoda ensisijaisesti esiin oman kiinnostuksesi lapsen toiminnan tukemiseen. Havaintoja tehdessä on tärkeää pitää myös mielessä se, miksi havainnoidaan: havainnoinnin ensisijaisena pyrkimyksenä on aina tukea lasta hyvään.

Pohdittavaksi:

 • Missä tilanteissa havainnointi on helpointa omassa työssäsi?
 • Mitä tarvitaan, jotta havainnointi voisi olla luonteva, ammatillinen työväline työssäsi?
 • Millä tavalla hyödynnät havainnoinnin kautta saamaasi tietoa lapsen parhaaksi?
 • Mihin kirjaat havainnoinnin kautta saamastasi tiedosta?
 • Miten hyödynnät työparisi kanssa havainnointia ryhmäkohtaisen toiminnan suunnittelussa?
            Teksti: Johanna Heikkinen, Artikkeli julkaistu lehdessä Pikkuväki /2016
            Kuva: Sanna Krook, Kirkon kuvapankki